Kot navadno vsako leto vsaj enkrat skupno, sicer pa v manjšem obsegu za posamezno skupino večkrat, smo tudi letos izvedli skupno intervizijsko in supervizijsko srečanje. Intervizija je metoda učenja, pri kateri majhna skupina kolegov ...

V okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana smo po pandemiji corona virusa razpisali tečaj za osnove računalništva in pametnih telefonov za starejše.

15. junij je leta 2011 Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o nasilju. “Kot družba moramo biti občutljivi za pojave nasilja, diskriminacije in stereotipiziranja starejših, ga obsoditi in sankcionirati,” poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Vabimo vas k novi pogovorni skupini, ki jo bosta vodili Klaudija in Neli. V letošnjem letu se bomo srečali na desetih brezplačnih srečanjih, prvo srečanje bo v sredo, 27. maja 2020, ob 18. uri v Svetovalni pisarni za starejše.

Konec meseca maja (25. maja 2020) zopet odpiramo svetovalno pisarno za starejše tudi za obiske. Urnik je enak kot pred karanteno.

Zelo pomembno je, da starejši natančno upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

v Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa COVID-19. Zavod Oreli v skrbi za svoje prostovoljce in duhu ozaveščenosti o pomembnosti preventive za obdobje epidemije uvaja spremembe v delovnem procesu.

Še zadnjič v tem letu smo se srečali prostovoljci Zavoda Oreli na izobraževalno supervizijskem srečanju. Srednješolska in študentska prostovoljska skupina sta povabili posebnega gosta.

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. ...