Poročilo nadaljevalnega izobraževanja za prostovoljno delo s skupino srednješolk in študentk

Program za delo smo izdelali na naših skupnih srečanjih v svetovalni pisarni, izvedli pa smo ga na Planini pod Golico nad Jesenicami.

V Zavodu Oreli se zavedamo, da mora vsak prostovoljec redno ozaveščati svoje delo in skrbeti za nadgradnjo, da bo lahko svoje delo opravljal kvalitetno in brez naveličanosti ter celo izgorelosti. Še posebej je stalno in metodološko usposabljanje pomembno za mlade prostovoljce, ki sicer ob lastnih izkušnjah brez strokovnih pogovorov v skupini in z mentorjem, ne zmorejo napredovati v kakovosti prostovoljskega dela ali celo prenehajo z opravljanjem prostovoljskega dela.

Cilj nadaljevalnega izobraževanja je bil nadgradnja prostovoljskih veščin in znanja, povezava članov med seboj, aktivno druženje in osnove projektnega dela, predvsem zapis ideje za projekt.

Vse zastavljene cilje smo dosegli. Poleg zelo kvalitetnega predavanja o zapisu projektne ideje, smo počeli tudi druge zanimive stvari: od kurjenja ognja in priprave obrokov znotraj in zunaj, do planinskih pohodov, igrali kitaro in prepevali,  še najrajši pa smo se pogovarjali. Nadaljevalno  izobraževanje za prostovoljno delo je odlično uspelo.

V prihodnjih srečanjih v svetovalni pisarni bomo dodelali zapise za zanimive projektne ideje, ki so se nam porodile na izobraževanju.