Orelijev večer – december 2019

­Še zadnjič v tem letu smo se srečali prostovoljci Zavoda Oreli na izobraževalno supervizijskem srečanju. Srednješolska in študentska prostovoljska skupina sta povabili posebnega gosta.

Zato je bil Orelijev večer ne le supervizijsko srečanje, temveč drugačen, kakovosten, poln tabu tem in  energije, odprte kulture, kvalitetnega pogovora in sprejemanja drugačnosti.

Boštjan Dolinšek, študent teologije 5.letnika v Rimu in naš bivši prostovoljec.  Veliko je imel za povedati in zelo konkretno nam je pokazal, kako se posluša, sliši in tudi strokovno odlično odgovarjal na naša vprašanja, ki jih ni bilo malo. Vsi udeleženi smo bili navdušeni nad njegovo pozitivno življenjsko in duhovno energijo, ki jo je seval vsem udeleženim.

Ob naših srečanjih v pisarni se pogovarjamo o operativnem delu na terenu in v skupinah. Ti pogovori so vabilo na »pogled skozi lastno okno in skozi okno drugega« (povzeto po profesorici socialnega dela Gabi Čačinovič Voginčič). S tem je lepo povedano, da naši prostovoljci ne gradijo nekega odnosa z uporabnikom le od zunaj, temveč mora vedno prispevati vsak tudi svoj osebni pogled. Na ta način lahko oba soustvarita rešitev za možne spremembe. Ker v Zavodu Oreli sledimo strokovnosti socialnega dela, vedno povabimo koga, ki mu pomen supervizije ni tuj. To pomeni pogled od zgoraj, ki se v strokovnem pristopu uporablja kot sodelovanje med bolj usposobljenim strokovnjakom - supervizorjem in drugimi strokovnjaki, ki se učijo za učinkovito opravljanje svoje vloge. Tako se manj izkušeni strokovnjaki (npr. začetniki) lahko učijo iz izkušenj bolj izkušenih in navadno bolj izobraženih. 

Boštjan je svoje prostovoljske izkušnje nadgradil s študijem, ki mu odpira nova obzorja in znanja. Obenem pa ne pozabi ob študiju tudi prostovoljiti. Povedal je, da vsak petek s prijatelji obiskujejo brezdomce.

Zanimiv je njegov pogled na prostovoljno delo – pravi, da je to izhod iz »cone udobja«, v katerem tičijo tisti, ki se ne zavedajo, da je prav darovati bližnjim trenutek svojega časa. Vsak odnos pa je na nek način vzajemen. Pravi, da vedno dobi nazaj več kakor podari. Tej izjavi so v en glas pritrdili tudi vsi naši prostovoljci.

Ob novem letu smo si tako zaželeli zdravja in radostnih trenutkov, predvsem pa sreče, ki nam jo prinašajo prostovoljske aktivnosti.

 Seveda pa tudi zahvala vsem, ki nam omogočajo, da se srečujemo v svetovalni pisarni za starejše, predvsem Občini Kamnik, Calcitu iz Stahovice in Rotary klubu Kamnik.

Zavod Oreli

Vse slike