Kako do kakovostnejšega življenja starejših – posvet v Mekinjah 25. novembra 2019

V novembru 2019 se je Zavod Oreli udeležil okrogle mize in delavnice o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogočili bolj kvalitetno in dostojnejše življenje v starosti. Dogodek je  organiziral Razvojni center Srca Slovenije, 25. novembra 2019 v Mekinjah. Staranje prebivalstva je poleg podnebnih sprememb eden največjih izzivov današnje družbe.  O demografski trendih in podatkih slišimo na vsakem koraku, vendar pa nas podatki in analize ne bodo rešile iz težav v katerih smo. Potrebno je ukrepanje in implementacija kvalitetnih rešitev. Država je na tem področju v zaostanku oz. je odpovedala. Problemi ostajajo na nivoju občin, kjer se soočamo s problemi starostnikov 1:1. Cilj srečanja je bil izmenjava dobrih praks med občinami, povezanih v združenju Srce Slovenije, posledično pa povečati delež neformalne oskrbe starejših na domu.


Na okrogli mizi so sodelovali naslednji predstavniki: LAS Srce Slovenije Mitja Bratun in Željko Savič,  župan Občine Litija Franci Rokavec, direktorica Doma Tisje iz Šmartnega pri Litiji Irena Špela Cvetežar, Katja Vegel iz Občine Kamnik, predstavnika kamniškega Zavoda Oreli Martina Ozimek in Roman Rener, vodja pomoči na domu v Zavodu Pristan Nada Jerala ter Janez Praček iz Ministrstva za zdravje.


Dogodek je bil namenjen prepoznavanju idej, pobud in sogovornikov za vzpostavitev partnerstev za manjše projekte, ki bi bili namenjeni konkretnemu izboljšanju življenja starejših v Srcu Slovenije. Srečanje  je vodil koordinator evropske mreže zdravstvene in socialne oskrbe ECHAlliance Gregor Cuzak. Da gre za zelo aktualno temo, kaže dobra udeležba na dogodku.
Teme pogovora so bili ključni izzivi starejših, ki živijo doma ter primeri dobrih praks, ki jih izvajajo različne institucije in posamezniki. Dotaknili smo se tudi  razvojnih idej, ki bi jih lahko izpeljali, če bi razpolagali z ustreznimi viri ter o načinih financiranja projektov s tovrstno tematiko. Do sedaj prav veliko povezovanja med občinami v Srcu Slovenije na tem področju ni bilo. S skupnim sodelovanjem in prenosom dobrih praks bi izboljšali učinkovitost podpore starejšim na domu, poleg tega pa bi lahko bolje koristili skupni razvoj. Drugi del srečanja so bile delavnice namenjene zbiranju novih idej za zadnji razpis LAS v tem programskem obdobju 2014-2020.                                                                                                                                  

Zavod Oreli

Vse slike