Izobraževanje za prostovoljno delo

Zavod Oreli vas vljudno vabi na Izobraževanje za prostovoljno delo. Prvo srečanje je 20. maja 2019, od 18. do 20.ure, v Svetovalni pisarni za starejše, Tomšičeva 23. Predvidena so tri srečanja. Termine za drugi dve srečanji bomo izbrali skupaj z udeleženci.

Obvezna predhodna prijava do zasedbe mest na telefon 040 693 088 ali na e-naslov: martina.ozimek@guest.arnes.si

POSTANITE PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA

in pomagajte starejšim na njihovih domovih ali tam, kjer pomoč potrebujejo, na območju kamniške občine.
Kot prostovoljci boste v okviru Prostovoljskega programa Zavoda Oreli lahko opravljali sledeča dela:
1.    Informiranje občanov občine Kamnik o dejavnosti Zavoda Oreli, predvsem Svetovalne pisarne in Info točke za starejše;
2.    Pomoč starejšim: pogovori, druženja, spremstvo na sprehodih, k zdravniku, na občino, pošto… manjša gospodinjska opravila – košnja trave, zlaganje drv, striženje ograje, pletje na vrtu…)

Pomoč potrebujejo starejši, ki sami zaprosijo zanjo ali zanje zaprosijo njihovi domači in stanujejo v občini Kamnik in so starejši od 65. let.

Zavod Oreli v svoj prostovoljski program vključuje prostovoljce, ki:

  • imajo za opravljanje dela ustrezno raven komunikativnosti in so opravili naše izobraževanje;
  • starost ni pomembna;
  • niso bili kazensko ovadeni ali pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja zoper telo ali spolno nedotakljivost;
  • so spoštljivi do uporabnikov in drugih vpletenih v proces;
  • zagotavljajo varovanje osebnih podatkov;
  • spoštujejo pravila in dogovore ter podpišejo Pogodbo o prostovoljnem delu z nami;
  • znajo razmejiti organizirano prostovoljsko delo od drugih vrst pomoči.

Prostovoljsko delo je delo brez pričakovanja materialnih koristi v dobrobit drugega, na podlagi svobodne odločitve posameznika. Prostovoljsko delo je natančneje opredelil Zakon o prostovoljstvu (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532 ),
ki je tudi zapisal, da je potrebno upoštevati načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev, da prostovoljska dela niso dela, ki bi morala biti plačana, ni opravljanje študijske prakse...
Prostovoljcem bodo povrnjeni morebitni stroški, ki jih bo prostovoljec imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela (npr. potni stroški). Povrnitev stroškov ne vpliva na višino socialnih transferjev.


Maj 2019                                                                                                                Zavod Oreli