ITHACA mednarodna konferenca in Zavod Oreli

V Ljubljani je 3. in 4. oktobra 2018  Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede UL gostil 6. strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All). Ta projekt izvaja devet evropskih regij, katerih skupni cilj je večja politična podpora uvajanju inovacij na področju zdravstvene in socialne oskrbe. Tuji strokovnjaki so po srečanju podali tudi oceno stanja slovenskega zdravstva in oskrbe na podlagi predstavitev in ogledov nekaterih zdravstvenih referenc. Skupna ocena je, da se vse države lahko zgledujejo po Sloveniji, ki ima edina strategijo aktivnega staranja, vendar poudarjajo, da številne inovacije in pilotni projekti prihajajo s strani nevladnih organizacij in podjetij, ki so pri celovitem uvajanju v zdravstveni sistem pogosto prepuščeni sami sebi.
Simon in Roman Rener sta odlično predstavila primer dobre prakse, ki ga Zavod Oreli že osmo leto aktivno razvija v občini Kamnik.
Izr. prof. dr. Vesna Dolničar, vodja projekta, Centra za družboslovno informatiko, Fakultete za družbene vede je povedala, da je temeljni namen projekta in ocen tujih delegatov, da bi spodbujali povezovanje in prenos dobrih praks ter gradili mostove med posameznimi partnerji in da bi vladne politike dobile tudi pogled od zunaj na stanje v državi.

Delegati so si bili enotni v ocenah stanja v Sloveniji:
- Slovenija ima zelo visoko medgeneracijsko solidarnost, ki pa ni sistemsko podprta, še več: največji družbeni kapital je prepuščen sam sebi in na marsikateri točki vladne politike to zavirajo.
- Izjemno inovativni projekti in inovacije podjetij in nevladnih organizacij na slovenskem trgu ne morejo preživeti na dolgi rok, zato nujno potrebujejo pomoč za širitev na tuje trge. Inovacije živijo v zelo mikro okoljih kratek čas, a kar potrebujejo, je nacionalna implementacija na dolgi rok.
- Pomanjkanje integracije rešitev na ravni politik je presenetljivo, glede na dejstvo, da ima ekosistem ključno prednost v majhnosti in poznavanje vladnih in nevladnih partnerjev in industrije med seboj je zelo dobro.
- Razvoj tehnologije je na visoki ravni, vendar to ne sme biti cilj na področju zdravja in oskrbe. Vedno je potrebno imeti v mislih državljana, kako bo to uporabljal in kako bo država to implementirala na nacionalni ravni. Dejstvo je, da tehnologija sama sebi ni namen, temveč je namen eZdravja in eOskrbe dvig kakovosti življenja in zdravljenja.
- Inovativna podjetja so v fazi preživetja - nujno je potrebno najti sistemske rešitve, da bodo te inovacije prišle v splošno prakso, pri čemer ne smejo obremenjevati zdravstvenega sistema, temveč olajšati delovanje tako pri zdravstvenem osebju, kot pri proračunu na dolgi rok. Zagotovo inovacije zahtevajo investicije, vendar z ustreznimi akcijskimi načrti prinašajo prihranke na dolgi rok.

Država ne more prelagati odgovornosti za eOskrbo in eZdravje na nevladne organizacije in podjetja, temveč mora izkoristiti velik potencial, ki zahteva več kot samo strategije.

Zavod Oreli

 

Vse slike