Delavnice izobraževalno komunikacijske tehnologije (IKT) – spletne tehnologije

Zavod Oreli je v Kamniku izvedel dva sklopa po šest delavnic v okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana  


Aktivnosti in vsebine delavnic so namenjene družinam/osebam z nizko delovno intenzivnostjo.


Uporaba spleta postaja iz dneva v dan pomembnejša za vsakdanje življenje, posamezniki pa novih možnosti, ki jih splet ponuja, velikokrat ne znajo izkoristiti. To gre pripisati predvsem dejstvu, da na področju spletnih tehnologij zelo hitro prihaja do sprememb in različnih novosti. Večina mladih (ter tudi drugih posameznikov) sicer zna uporabljati splet in računalnike, z bolj naprednimi orodij pa niso seznanjeni (npr. izdelava lastne spletne strani). Poznavanje takih orodij predstavlja tudi konkurenčno prednost posameznikom, ki se vključujejo na trg dela. V posameznem ciklu delavnic so udeleženci lahko izpopolnili osnovna znanja računalništva do te mere, da po zaključku delavnic znajo tudi rokovati z naprednimi spletnimi orodji za izdelavo lastne spletne strani.


Naš cilj za udeležence je bil dvig računalniške pismenosti med udeleženci. S pomočjo predavanj in delavnic so udeleženci pridobili kompetence na področju spletnih tehnologij. Končni cilj posameznega cikla je bil, da vsak udeleženec izdela vsaj osnovno predstavitveno spletno stran in ta cilj je bil dosežen.


V Zavodu Oreli smo izvedli sklop šestih delavnic spomladi in ponovno jeseni. Obakrat so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedbo in vsebino. Predvsem so pohvalili vodjo obeh delavnic, Simona Renerja, magistra poslovnih ved in našega dolgoletnega prostovoljca ter razvijalca IKT aplikacij za ranljive skupine (naslov njegovega magistrskega dela je Analiza izbrane informacijske rešitve za potrebe starejših občanov).


Da smo izobraževanje lahko izvedli tako kvalitetno, se zahvaljujemo tudi našim sponzorjem:
Calcit d.o.o., Akustika group Kamnik, Rotary klub Kamnik in Občina Kamnik.
Zavod Oreli

Vse slike