Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše

S promocijsko akcijo Dan odprtih vrat svetovalne pisarne smo se v soboto, 6.aprila 2019, pridružili praznovanju občinskega praznika Občine Kamnik,  obenem smo se odzvali tudi akciji Slovenske filantropije Dan za spremembe, ki je letos nosila naslov Odpravimo diskriminacijo starejših.


Pripravili smo dogodek Medgeneracijsko prostovoljstvo kot orodje proti diskriminaciji starejših, kjer smo vključili v sodelovanje vse generacije občanov in več lokalnih institucij. Obiskala sta nas predstavnika občine Kamnik: g. župan, Matej Slapar in ga. Katja Vegel, z oddelka za družbene dejavnosti. G. župan se je zahvalil za strokovno delo Zavodu Oreli pri vzgoji za prostovoljstvo. Poudaril je pomen  dobrih odnosov, ki se začnejo razvijati v družini.  V bodoče bo potrebno za področje starejših podpreti in razviti še več dobrih rešitev, morda v smeri medgeneracijskega centra.


Program je potekal od 8.00 do 12.00 ure in obsegal predstavitev kamniškega modela za pomoč starejšim, srečanje in predstavitev kamniških osnovnošolskih prostovoljskih skupin, predstavitev dobrih praks, predavanja in delavnice: spodbujamo medgeneracijsko prostovoljstvo,  odpravljamo diskriminacijo starejših, - ozaveščanje o življenju starejših slepih in slabovidnih,  ohranimo ljudsko pesem, spoznanja o demenci, polepšajmo zunanji izgled za vse generacije – urejanje frizure in ličenje,  za vsako bolezen rožca rase, meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter svetovanje o zdravi prehrani za starejše, zastonj objemi, kviz o prostovoljstvu, pisanje pozitivnih misli, vpisovali smo tudi v nova izobraževanja/skupine (na primer za prostovoljno delo, pogovorna skupina, likovna skupina);  naši prostovoljci so postregli z vodo, s kavo, čajem in piškoti.
G. Rener je povedal, da se je potrebno zavedati vsakega življenjskega obdobja ter se po 50-tem letu začeti pripravljati na starost. To pomeni različna izobraževanja ter pripravo bivalnega okolja za kvalitetno bivanje. Na starost pridejo najbolj do izraza odnosi, ki smo jih uspeli zgraditi prej, kar vodi k ravnovesju in kvalitetni starosti.
Ga. Ozimek je poudarila, da se vzgoja za prostovoljstvo začne v osnovni šoli. Pomembno je razvijati odgovornost in različne veščine za komunikacijo z drugimi ljudmi.  V praksi to pomeni, da morajo prostovoljci opraviti praktične naloge pomoči sošolcem, invalidom, starejšim ter pri tem najprej pomisliti na njih, predno zadovoljijo svoje potrebe. Ob tem je potrebno strokovno ovrednotiti delo in ugotoviti, kako naprej.


Zahvalili smo se za uspešno delo in lepo predstavitev naših aktivnosti vsem prostovoljcem in  našim finančnim podpornikom: občini Kamnik, Calcitu d.d. in klubu Rotary Kamnik.

Obiskal nas je zupan g. Matej Slapar in podprl prostovoljsko delo in projektno delo Zavoda Oreli

Obiskal nas je zupan g. Matej Slapar in podprl prostovoljsko delo in projektno delo Zavoda Oreli

Mladi so delili zastonj objeme

Mladi so delili zastonj objeme

Vse slike

Matej Slapar, župan se zavzema za ranljive skupine v Kamniku

Matej Slapar, župan se zavzema za ranljive skupine v Kamniku

Obiskovalci in predstavniki Zavoda in Občine

Obiskovalci in predstavniki Zavoda in Občine

Medgeneracijsko srečanje

Medgeneracijsko srečanje

Srečanje prijateljic

Srečanje prijateljic

Delavnica polepšamo se

Delavnica polepšamo se

Prostovoljka Nina zna plesti kitke

Prostovoljka Nina zna plesti kitke

Sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja ZD Kamnik

Sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja ZD Kamnik

Za vsako bolezen rožca raste

Za vsako bolezen rožca raste

Mladi so postregli mimoidoce

Mladi so postregli mimoidoce

Predstavitev osnovnošolskih prostovoljcev

Predstavitev osnovnošolskih prostovoljcev

Manca in Ana sta lepo zapeli ob spremljavi citer Tomaza Plahutnika

Manca in Ana sta lepo zapeli ob spremljavi citer Tomaza Plahutnika

Delavnica - polepsajmo še

Delavnica - polepsajmo še

Delavnica - slepi in slabovidni

Delavnica - slepi in slabovidni

Delavnice pletenja klepeta in zahvala Ani za lepo petje

Delavnice pletenja klepeta in zahvala Ani za lepo petje