v Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa COVID-19. Zavod Oreli v skrbi za svoje prostovoljce in duhu ozaveščenosti o pomembnosti preventive za obdobje epidemije uvaja spremembe v delovnem procesu.

Še zadnjič v tem letu smo se srečali prostovoljci Zavoda Oreli na izobraževalno supervizijskem srečanju. Srednješolska in študentska prostovoljska skupina sta povabili posebnega gosta.

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. ...

V novembru 2019 se je Zavod Oreli udeležil okrogle mize in delavnice o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogočili bolj kvalitetno in dostojnejše življenje v starosti. Dogodek je  organiziral Razvojni center Srca Slovenije, 25. novembra ...

Demografske spremembe in staranje prebivalstva vedno bolj vplivajo tudi na trg dela, saj se zelo hitro manjša populacija v aktivni dobi (od 20 do 64 let). Vse večjo skupino delovno sposobnih predstavljajo stari od 50 do 64 let, v letu 2018 jih ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih.

V ponedeljek, 11. novembra 2019, smo imeli medgerenacijsko srečanje s predavanjem in delavnico o diabetesu ter pripravo veganskih jedi. Srečanje je potekalo od 17. do 20. ure v OŠ Stranje.

Dogodek bo potekal 11. novembra 2019 od 17.00 do 19.30 V Osnovni šoli Stranje - Zgornje Stranje 22, Stahovica (št. 23-kemija).

Sodelovanje s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik nas je privedlo do srečanj v naši svetovalni pisarni za starejše.