Demografske spremembe in staranje prebivalstva vedno bolj vplivajo tudi na trg dela, saj se zelo hitro manjša populacija v aktivni dobi (od 20 do 64 let). Vse večjo skupino delovno sposobnih predstavljajo stari od 50 do 64 let, v letu 2018 jih ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih.

V ponedeljek, 11. novembra 2019, smo imeli medgerenacijsko srečanje s predavanjem in delavnico o diabetesu ter pripravo veganskih jedi. Srečanje je potekalo od 17. do 20. ure v OŠ Stranje.

Dogodek bo potekal 11. novembra 2019 od 17.00 do 19.30 V Osnovni šoli Stranje - Zgornje Stranje 22, Stahovica (št. 23-kemija).

Sodelovanje s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik nas je privedlo do srečanj v naši svetovalni pisarni za starejše.

V oktobru 2019 smo v Zavodu Oreli izvedli osnovno izobraževanje o uporabi računalnikov in pametnih telefonov s skupino starejših občanov in mladih prostovoljcev.

Zavod Oreli vabi na medgeneracijsko osnovno računalniško izobraževanje VGC Ljubljana od 7. do 11. oktobra 2019, med 17. in 21. uro.

Vabimo vas na pogovore o knjigah v bralni skupini vsak 1. četrtek v mesecu ob 10.uri v Svetovalni pisarni za starejše (tržnica).

Po osnovnem izobraževanju za prostovoljno delo, ki smo ga izvedli v obliki predavanj, delavnic in  skupinskega dela ter dela v dvojicah, v času od 27. maja do 10. junija 2019, je večina udeležencev podpisala pogodbe o prostovoljnem delu ter izbrala ime nove skupine. Poimenovali so se Iskrice upanja.