Na dogodku je Zavod Oreli predstavil svoje aktivnosti, ki temeljijo na prostovoljstvu in pomoči starejšim. Dogodek je potekal pred svetovalno pisarno za starejše (tržnica Kamnik).

Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše  bo potekal v znamenju povezovanja prostovoljcev za namen pomoči starejšim, predstavitve aktivnosti Zavoda Oreli ob desetletnici. Priključili se bomo tudi vseslovenski akciji Dan za spremembe-Dobro za ljudi in planet. Vabljeni ste vsi ljudje dobre volje, ki želite zase in za druge delati dobro in se ob tem še zabavati. 

Gospe so se srečevale v juniju in juliju 2020, do sedaj 6x in ne morejo prehvaliti srečanj. Očitno so se našle prave udeleženke, ki čutijo, da lahko zaupajo voditeljicama, ki se na vsako srečanje strokovno pripravita.

Kot navadno vsako leto vsaj enkrat skupno, sicer pa v manjšem obsegu za posamezno skupino večkrat, smo tudi letos izvedli skupno intervizijsko in supervizijsko srečanje. Intervizija je metoda učenja, pri kateri majhna skupina kolegov ...

V okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana smo po pandemiji corona virusa razpisali tečaj za osnove računalništva in pametnih telefonov za starejše.

15. junij je leta 2011 Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o nasilju. “Kot družba moramo biti občutljivi za pojave nasilja, diskriminacije in stereotipiziranja starejših, ga obsoditi in sankcionirati,” poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Vabimo vas k novi pogovorni skupini, ki jo bosta vodili Klaudija in Neli. V letošnjem letu se bomo srečali na desetih brezplačnih srečanjih, prvo srečanje bo v sredo, 27. maja 2020, ob 18. uri v Svetovalni pisarni za starejše.

Konec meseca maja (25. maja 2020) zopet odpiramo svetovalno pisarno za starejše tudi za obiske. Urnik je enak kot pred karanteno.

Zelo pomembno je, da starejši natančno upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.