Vabimo vas k novi pogovorni skupini, ki jo bosta vodili Klaudija in Neli. V letošnjem letu se bomo srečali na desetih brezplačnih srečanjih, prvo srečanje bo v sredo, 27. maja 2020, ob 18. uri v Svetovalni pisarni za starejše.

Konec meseca maja (25. maja 2020) zopet odpiramo svetovalno pisarno za starejše tudi za obiske. Urnik je enak kot pred karanteno.

Zelo pomembno je, da starejši natančno upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

v Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa COVID-19. Zavod Oreli v skrbi za svoje prostovoljce in duhu ozaveščenosti o pomembnosti preventive za obdobje epidemije uvaja spremembe v delovnem procesu.

Še zadnjič v tem letu smo se srečali prostovoljci Zavoda Oreli na izobraževalno supervizijskem srečanju. Srednješolska in študentska prostovoljska skupina sta povabili posebnega gosta.

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. ...

V novembru 2019 se je Zavod Oreli udeležil okrogle mize in delavnice o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogočili bolj kvalitetno in dostojnejše življenje v starosti. Dogodek je  organiziral Razvojni center Srca Slovenije, 25. novembra ...

Demografske spremembe in staranje prebivalstva vedno bolj vplivajo tudi na trg dela, saj se zelo hitro manjša populacija v aktivni dobi (od 20 do 64 let). Vse večjo skupino delovno sposobnih predstavljajo stari od 50 do 64 let, v letu 2018 jih ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih.